Black paper straws

B948, B949

Black paper straws

Biodegradable paper straws
Colors:  
Black
Typology Cod. Info Qty / box Price Pcs / each Availability Quantity
Black B948 145xØ7 mm 250 € 6,80
Black B949 210xØ7 mm 250 € 8,06

Datasheet

Credit Card Badges